بچه مسجدی
 
وبلاگ فرهنگی-اجتماعی اعضا فرهنگی مسجدحاج قنبر شهرستان کازرون
پروفایل

کلاغ و طوطی هر دو زشت آفریده شدند


طوطی اعتراض کرد و زیبا شد

اما کلاغ راضی بود به رضای خدا

امروز طوطی در قفس است

و کلاغ آزاد

پشت هر حادثه ای حکمتی است که شاید هرگز متوجه آن نشویم

پس راضی باش به رضای خدا ...


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۲۴ شهریور۱۳۹۲ توسط محمدمهدی شجاعی